Elérhetőség

Pólya Krisztina polgármester
7783 Majs, Kossuth L. u. 199.
69 / 380-101
majs@majs.hu

Majsi Magyar-Német Kulturális Egyesület

A szervezet tevékenysége:

Egyesületünk 1991-ben alakult. Elsődleges célunk a hagyományőrzés-hagyományápolás volt. Az egyesület működésében politikamentes, politikai tevékenységet nem folytat és nem támogat. Kész befogadni minden olyan személyt, aki az alapszabállyal egyetért a szervezet céljait magáénak érzi, vagy hasonló célok megvalósításáért munkálkodik.

Céljaink:

 •   Majs községben élő nemzeti kisebbség érdekeinek, törekvéseinek megfogalmazása, képviselete, jogainak érvényesítése.
 •   Az elektronika és a telekommunikáció előnyeinek a falu lakóinak mindszélesebb körének elérhetővé tétele.
 •   A faluból kitelepítettek közösségével a partnerkapcsolatok kiépítése, ápolása és sokoldalú gazdagítása.
 •   A német nemzetiségi falugyűjtemény gondozása, szakemberrel való átvizsgáltatása. Új, a gyűjtemény számára méltó hely kialakítása.
 •   Gondot fordít a település sajátos nemzetiségi arculatának, megőrzésére és ápolására.
 •   Szorgalmazza a német nyelvhasználat feltételeinek megteremtését a közéletben.


Egyesületünk tagjainak száma folyamatosan nő, a taglétszámunk 62 fő. A falu, az egyesület rendezvényein tagjaink önkéntes munkájára számíthatunk.

Az egyesület vezetőségi tagjai:

 •  Lajosné Pólya Krisztina- elnök
 •  Fekete Józsefné
 •  Hornyik Andrásné
 •  Kemény Gyuláné (+)
 •  Tarlósné Zsifkovics Lívia


Az egyesület feladatai közé tartozik a Tájház gondozása. A Pécsi Egyházmegyével kötött megállapodás alapján tájházunkat a Plébánia Hivatal épületében helyezhetjük el. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától nyert 500. 000 forintos pályázati támogatással a paplak felújítása megkezdődött. Tájházunk októberben ismét látogatható lesz. A kiállított tárgyak méltó környezetbe kerülnek.
2002-ben lehetősége nyílt az Egyesületünknek pályázati pénz elnyerésével létrehozni a Teleházat.

Egyesületünk programjai 2011-ben:

Február elején került megrendezésre 17. alkalommal a hagyományos Majsi Farsang, melynek megrendezésében egyesületünk aktívan részt vett. Majs testvérvárosi kapcsolatait egyesületünk segíti. 2010. április elején egyesületünk tagjai a nemzetközi kapcsolatok erősítése érdekében az echingi nemzetközi vásáron standot üzemeltettek. . Az augusztusi, VIII. Majsi Ínyencfesztivál megrendezésében, az echingi vendégek fogadásában egyesületünk részt vállalt. Októberben a női kórus Pécsett, novemberben Ajkán adott koncertet. Kulturális programjaink közé tartoztak a hagyományőrző klubfoglalkozások, kézműves délutánok az óvodás korosztálytól a nyugdíjasokig. Az idei évben egyesületünk hagyományos sváb ételek készítését elevenítette fel klubfoglalkozásán.

Falunkban tájház működik. A tájházat néhány éve a paplakba költöztettük, melyet e célból részben felújítottunk. Tájházunkat bekapcsoltuk az országos tájház mozgalomban, működési engedélyhez minden feltételt teljesítettünk. Az Egyesületet 5 fős vezetőségi testület irányítja, akik társadalmi munkában tevékenykedve vesznek részt az egyesület munkájában. Munkánkat 1 fő önkéntes segíti.

Egyesületünk Teleházat üzemeltet, amelyben 1 fő teleház vezetőt alkalmaz. Teleházunk működését 10 darab számítógép, egy fénymásoló, egy színes nyomtató és színes scanner alapozza meg. A Teleházban zajlik az iskolások informatika oktatása, valamint az érdeklődőknek internet-hozzáférést, irodai szolgáltatásokat és pályázati segítséget nyújtottunk valamint ingyenes számítógép használati oktatást tartottunk. Ehhez kulturált környezetet, fejlett infrastrukturális háttért biztosítunk.

Egyesületünk IKSZT címbirtokos lett a 2009-es évben, a címbirtokossághoz kapcsolódó pályázat keretében infrastruktúránk fejlesztésére kaphatunk lehetőséget. Az egyesületünk jó kapcsolatot tart fent a település más szervezeteivel, valamint a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft.-vel, az FVM VKSZI-vel. A szervezetekkel együttműködve készítjük elő, működtetjük az IKSZT szolgáltatásunkat.

Egyesületünk a Norvég Civil Alap támogatásával egy nagyprojektbe kezdett a 2009-es évben „Belvízből érték a patak mentén” címmel. Majs határában folyó patak medrének és a patak környezetének rendbetétele mellett két alkalmazottat is foglakoztattunk a projekt keretében. Szintén a Norvég Civil Alap támogatásával kosárfonó tanfolyamot szerveztünk, amelyen alkalmazottainkon kívül, az egyesületünk tagjai is részt vehettek. A pályázat 2010 júniusáig tartott. A pályázatról készített szakmai és pénzügyi beszámolót a támogató szervezet elfogadta.

Egyesületünk Leader pályázatot nyújtott be 2009. évben temetőnk felújítására. 2010-ben a temető felújítása befejeződött. A projekt elbírálása jelenleg folyamatban van.

A megnyert pályázatokról, szolgáltatásokról községünk lapjában, a Majsi Hírekben, valamint a www.majs.hu honlapon rendszeresen beszámolunk


Egyesületünk programjai 2006-ban:

 •   Egyesületünk az idei évben is gondot fordít a kultúra, a hagyományok ápolására.
 •   Januárban Budapesten részt vettünk a Kongresszusi Központban a Nemzetiségek Napján rendezett ünnepségen.
 •   Februárban tagjaink Pécsett megtekinthették a Munkácsy kiállítást. Márciusban idősebb asszonyok irányításával lehetősége nyílt a tagoknak a népviseletek gondozását elsajátítani.
 •   Április elején 7 fő Echingbe utazott, ahol megkoszorúzták a Majsról kitelepített németek emlékművét. A kitelepítésről egy képkiállítás keretében áprilisban-májusban Majson is megemlékeztünk.
 •   A Frey János Általános Iskola tanulóinak júliusi albershauseni kirándulását 40. 000 forinttal támogattuk.
 •   Szeptemberre elkészül a felújított tájház 500. 000 forint értékben.
 •   Ősszel a Mozart- év alkalmából egy Mozart operát szeretnénk megtekinteni.
 •   Tagjaink számára osztol nyelvtanfolyamot szervezünk. A nagy érdeklodés miatt két csoportban tanulhatnának német nyelvet tagjaink. A költségek fedezésére 3,5 millió forint értékben pályázatot nyújtottunk be az OFA-hoz.


Egyesületünk programjai 2005-ben:

 •   Az egyesület anyagi lehetoségeihez mérten- egy Majsról készült naptárral, kékfestőanyagokkal és a majsi kultúra bemutatásával- támogatta az Önkormányzat utazását Echingbe.
 •   2005 májusában a Puchheimi Magyar- Német Kulturális Egyesület látogatást tett falunkban. A vendégszeretetről, műsorról, vacsoráról egyesületünk gondoskodott. Vendégeink pozitiv élményekkel távozhattak falunkból.
 •   Egyesületünk 2005-ben ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját. Ebből az alkalomból pályázati lehetőségek kihasználásával a Majsi Füzetek sorozatban kiadta „A majsi németek története és hagyományai” című kiadványt.
 •   2005. decemberében az egyesület által működtetett Majsi Női Kórus hangversenyt adott, a bólyi és a mohácsi kórusok vendégszereplésével, melynek keretében a meghívott kórustagok részére díszvacsorát adott.


 Adószám: 18306174-1-02